manifestolar@gmail.com

29 Nisan 2010 Perşembe

1 Sanatçı Kitabı: Çağdaş Sanat Manifestoları1

Manifestolar, güncel müdahaleler, şiirler, sokak, sözlük, görsel işler, sonsözler…

Kavramsal düzlemde hazırlanmış, içerik ve biçimsel olarak bir konsept kitaptır ve pratiğe dönüşmüş bir düşünce-üretim-eylem alanını kaplar.

Bu kitaptaki; 4 şiir Nisan 2010 da Uluslararası Sürrealist Hareketin antolojisi Hydrolith’te basılmıştır.

Bu kitaptaki; manifestolardan üçü İngilizce’ye, bunlardan biri de İspanyolca’ya çevrilmiş ve çeşitli uluslararası topluluklarca tartışılmıştır.

Bu kitaptaki; bazı metinler RH+, Underground Poetix, Arkadaş, Tesmeralsekdiz, Karakalem dergilerinde yer almış, fakat çoğu metin ilk kez bu kitapla basılı hale dönüşmüştür.

Bu kitap; bienal’den fanzinlere, porno politik’ten yeni dalga şiir hareketine, sokak sanatından avangard geleneğe, çağdaş sanat sahnesinde yer alır.

Bu kitaptaki, bazı görsel işler sergileme alanlarında yer alsalar da, çoğunluğu şehrin doğal dokusu içinde insanlarla temasa geçmiştir.

Çağdaş Sanat Manifestoları-Rafet Arslan
6:45 Yayın
Mayıs 2010

27 Nisan 2010 Salı

Çağdaş Sanat Manifestoları


Ç.S.M.


sualtı... gerçeklik terörü... hayali müze... porno politik... sokağın sanatı... bienal... Sitüasyonist Enternasyonal... fanzin... simülasyonun simülasyonu... erekte şiir... sokağın sanatı... toplum düşmanı notlar... metafizik şiir... yeni devrimci marşlar... sürrealist eylem...
Çağdaş Sanat Manifestoları-Rafet Arslan
Mayıs 2010
6:45 Yayın

İzleyiciler